kansyn_admin

oczyszczalnia ścieków

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

Jednym z najpopularniejszych typów oczyszczalni ścieków wykonywanych w Polsce są oczyszczalnie drenażowe. O wiele dalej w statystykach plasują się oczyszczalnie biologiczne i roślinne. Sprawdźmy, czym odznaczają się poszczególne typy oczyszczalni i które warto wziąć pod uwagę, wykonując projekt domu jednorodzinnego.

składanie dokumentów

Jakie formalności należy spełnić, aby założyć oczyszczalnię przydomową?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków zazwyczaj nie wymaga uzyskania zgody (oczyszczalnie do o wydajności do 7,50 m3). Właściciel działki musi jednak zgłosić budowę w swoim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy oczyszczalnia trafiła do projektu budowlanego przy budowie domu – uzyskanie zgody na budowę domu jest wtedy jednoznaczne ze zgodą na budowę oczyszczalni.