Jakie formalności należy spełnić, aby założyć oczyszczalnię przydomową?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków zazwyczaj nie wymaga uzyskania zgody (oczyszczalnie do o wydajności do 7,50 m3). Właściciel działki musi jednak zgłosić budowę w swoim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy oczyszczalnia trafiła do projektu budowlanego przy budowie domu – uzyskanie zgody na budowę domu jest wtedy jednoznaczne ze zgodą na budowę oczyszczalni.

Zgłoszenie do starostwa

Jak poprawnie zgłosić zamiar budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do starostwa? Procedurę rozpoczynamy od pobrania mapki opiniodawczej działki z Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym, do którego jest ona przypisana. Na mapkę nanosimy poszczególne urządzenia oczyszczalni. Ze strony Starostwa pobieramy też druk zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania daną działką na cele budowlane. Oba dokumenty musimy wypełnić. Wszystkie wymienione dokumenty wraz z opisem technicznym oczyszczalni powinniśmy złożyć w swoim Starostwie Powiatowym na co najmniej 21 dni przed planowaną budową. Jeśli w ciągu tego czasu nie otrzymamy odmowy, możemy rozpocząć budowę – mamy na to 2 lata. Jeśli nie zdążymy w tym terminie, całą procedurę będzie trzeba przeprowadzić na nowo.

Inne dokumenty

W większości przypadków budowa przydomowej oczyszczalni ścieków kończy się na załatwieniu powyższych formalności. Czasami zdarza się jednak, że urząd wezwie inwestora do dostarczenia dodatkowych dokumentów. W przypadkach, gdy planujemy odprowadzanie oczyszczonej wody z urządzenia do rowu melioracyjnego, rzeki czy innego urządzenia wodnego, które nie znajduje się na naszej działce, urząd może zażądać od nas złożenia operatu wodnoprawnego. Podobna sytuacja może mieć miejsce również wtedy, gdy planowany przez nas zrzut ścieków będzie większy niż 5 m3 na dobę. Zanim zaczniemy myśleć o budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, warto zastanowić się, czy inwestycja spełni wymagania prawne dotyczące odległości oczyszczalni od wymienionych w przepisach elementów infrastruktury i granic działki. Przepisy dotyczą nie tylko samego zbiornika, ale też i elementów drenażu. Warto też dowiedzieć się, czy na budowę oczyszczalnie nie przysługuje nam dofinansowanie.