Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

Jednym z najpopularniejszych typów oczyszczalni ścieków wykonywanych w Polsce są oczyszczalnie drenażowe. O wiele dalej w statystykach plasują się oczyszczalnie biologiczne i roślinne. Sprawdźmy, czym odznaczają się poszczególne typy oczyszczalni i które warto wziąć pod uwagę, wykonując projekt domu jednorodzinnego.

Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym

Niewątpliwą zaletą oczyszczalni z drenażem rozsączającym jest prosta konstrukcja, niskie koszty montażu i eksploatacji oraz bezawaryjność. Jedynymi niedogodnościami są konieczność instalacji na przepuszczalnym gruncie i ułożenie rur drenarskich w podłożu na odpowiedniej głębokości – nie mniej niż 150 cm powyżej zwierciadła wód gruntowych, warstwie w której rozwijają się mikroorganizmy uzdatniające wodę.

Jak działają oczyszczalnie drenażowe?

Zasady działania oczyszczalni są bardzo proste. Ścieki, po wstępnym oczyszczeniu w osadniku gnilnym, zostają przetransportowane do systemu rur, a następnie do gruntu. Poletko filtracyjne, obsypane warstwą płukanego żwiru, składa się z rur drenujących, które są osobno podłączone do wyjścia studzienki rozdzielczej. Wielkość poletka jest zależna od liczby domowników i warunków glebowych.
W przypadku niewielkich nieruchomości oczyszczalnia może być wzbogacona o tunel drenujący lub pakiety filtrujące, które zajmują mniejszą powierzchnię użytkową.

Oczyszczalnie z filtrem piaskowym lub żwirowym

W oczyszczalniach drenażowych ze złożem piaskowym lub żwirowym ścieki, po wstępnym oczyszczeniu, trafiają do drenów i filtra. Następnie są kierowane do studni zbiorczej i odbiornika, z którego mogą zostać odzyskane i użyte do prac ogrodowych i gospodarskich.

Oczyszczalnie biologiczne – zasady działania

Wśród oczyszczalni biologicznych wyróżniamy oczyszczalnie z osadem czynnym i złożem biologicznym. W odróżnieniu od poprzednich typów oczyszczalni ich budowa nie jest ograniczona ani przez rodzaj gruntu, ani poziom wód gruntowych. Zajmują niewiele miejsca, dlatego świetnie sprawdzą się na niewielkich działkach.

Zbiornik oczyszczalni jest wyposażony w kilka komór: osadnik wstępny, komorę napowietrzania oraz osadnik wtórny. Warunkiem prawidłowej pracy oczyszczalni jest dobre dotlenienie i wymieszanie ze ściekami mikroorganizmów, stąd też niezbędny jest montaż urządzenia napowietrzającego.

Oczyszczalnie roślinne – na czym polega ich działanie?

W oczyszczalniach roślinnych ścieki oczyszczane są przez bakterie żyjące w korzeniach roślin. Złoże, odizolowane folią od gruntu macierzystego, zbudowane jest z warstw piasku, żwiru i  gruntu obsadzonego trzciną i wierzbą. Oczyszczone ścieki trafiają następnie do stawu, rowu lub studni chłonnej.