Jak przebiega proces wiercenia studni głębinowej?

Własne ujęcie wody to bardzo duża wygoda, a w wielu przypadkach również znaczna oszczędność. Niezależnie od tego, czy ma zostać wykorzystana jedynie do podlewania roślin w przydomowym ogródku, czy pełnego zaopatrzenia gospodarstwa domowego, dostęp do wody jest potrzebny w każdej posiadłości. Podłączenie do sieci wodociągowej bywa problematyczne, a w niektórych miejscach nawet niemożliwe. Bardzo często zdarza się, że wykonanie studni głębinowej jest bardziej opłacalną inwestycją. W przypadku ujęć wodnych o głębokości nie większej niż 30 metrów i przewidywanym poborze wody nieprzekraczającym 5 metrów sześciennych na dobę nie są wymagane żadne pozwolenia. Dlatego bardzo ważne jest określenie maksymalnego zapotrzebowania. 

Gdy zostanie to już zrobione, trzeba znaleźć odpowiadające mu źródło. Dobrze jest skorzystać z pomocy fachowca, który będzie w stanie wyznaczyć optymalne miejsce na studnię. Najczęściej złoża wody odnajduje się przy pomocy badania gruntu lub próbnego odwiertu. Gdy miejsce, w którym ma znajdować się ujście, zostanie już wyznaczone, można przejść do wiercenia. Potrzebne są do tego odpowiednie narzędzia. 

Co jest potrzebne do wykonania studni głębinowej? 

Zazwyczaj niezbędne jest wykorzystanie wiertnicy do studni – specjalistycznego narzędzia, które będzie w stanie wykonać odpowiedni otwór. Studnie głębinowe wierci się zazwyczaj przy pomocy mobilnej wiertnicy, która może zostać dostarczona we właściwe miejsce samochodem. Choć takie ujście można wykonać samodzielnie, w większości przypadków najlepszym wyjściem jest skorzystanie z usług odpowiedniej firmy, takiej jak nasza, która dysponuje opisywanymi narzędziami, a także fachową wiedzą dotyczącą podobnych inwestycji. Dzięki temu można mieć pewność, że studnia zostanie wykonana prawidłowo i będzie właściwie służyć przez wiele długich lat. 

Samo wiercenie jest najważniejszym, ale jednak tylko etapem wykonywania studni głębinowej. W stworzonym otworze trzeba jeszcze umieścić pompę, która będzie odpowiadała za pobór wody ze studni, a także rurę filtracyjną, dla lepszego działania obsypaną żwirem. Zazwyczaj umieszcza się ją wewnątrz rury osłonowej, zabezpieczającej studnię i samej znajdującej się w odpowiednio trwałej obudowie z betonu lub wytrzymałego plastiku. Możliwe jest jednak wykonywanie studni bez rury osłonowej – rozwiązanie to stosuje się w sytuacjach, w których złoża wody znajdują się na małej głębokości.