Studnie depresyjne


Studnie depresyjne stosowane są na terenach, które wymagają obniżenia poziomu wilgotności w glebie, w celu przygotowania gruntu do przeprowadzenia robót budowlanych. Wykonanie studni depresyjnej polega na wywierceniu wąskiego i głębokiego odwiertu, na skutek czego tworzy się tzw. lej depresyjny. Do wnętrza studni wprowadzana jest zatapialna pompa głębinowa, która pompuje wodę ku górze. Wypompowana w ten sposób woda odprowadzana jest rurociągiem. Studnie odwodnieniowe najlepiej sprawdzają się w miejscach, w których grunt odznacza się dobrą przepuszczalnością. Zastosowanie studni depresyjnych umożliwia szybkie osuszenie terenu, przeznaczonego pod planowaną inwestycję. Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie odwodnień wykopów na placu budowy: od sporządzenia projektu systemu odwadniania, po instalację urządzeń odwadniających i monitoring wód gruntowych.

Agregaty igłofiltrowe – skuteczny sposób eliminacji wody gruntowej

Agregaty igłofiltrowe, które wykorzystujemy do odwodnienia terenu, to skuteczne urządzenia do obniżania poziomu wód gruntowych, które stosowane są przed przystąpieniem do robót ziemnych. Igłofiltry mają postać przewodów rurowych, zakończonych filtrem. Instaluje się je wokół wykopu i podłącza do kolektorów ssących, te natomiast podłączane są do agregatu pompowego. Instalacja igłofiltrowa umożliwia efektywne odprowadzanie wody z wykopów budowlanych. Dysponujemy profesjonalnym zapleczem maszyn, dzięki temu zapewniamy sprawne przeprowadzenie prac odwodnieniowych terenu, w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego. Przeprowadzamy również monitoring poziomu wód gruntowych. Wykorzystujemy w tym celu piezometry, dzięki którym jesteśmy w stanie określić kierunki spływu wód oraz wysokość lustra wody.