Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W miejscach, w których nie ma możliwości podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej warto zdecydować się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Jest to rozwiązanie tanie w eksploatacji – zbiornik z osadami opróżnia się zazwyczaj raz na 2-3 lata. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest również ekologiczna, ponieważ oczyszczone ścieki nie zanieczyszczają wód gruntowych i gleby. Montaż oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wymagane jest jedynie zgłoszenie zamiaru budowy oczyszczalni we właściwym organie architektoniczno-budowlanym (odpowiednio w starostwie powiatowym lub wydziale architektury urzędu miasta).
Przepisy techniczno-budowlane wyznaczają minimalne odległości osadnika oczyszczalni oraz punktów zrzutu wody od m.in.: granicy działki, okien pomieszczeń użytkowych, studni z wodą pitną.


Jakie są rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków?

Rodzaj przydomowej oczyszczalni ścieków należy dostosować do warunków glebowych oraz poziomu wód gruntowych. Można wyróżnić 5 typów przydomowych oczyszczalni ścieków:

  • drenażowa rozsączająca (z rozbudowanym systemem drenażowym),
  • z filtrem piaskowo-żwirowym (o dużej odporności na wahania dostawy ścieków),
  • z filtrem gruntowo – roślinnym (sprawnie redukuje zanieczyszczenia),
  • ze złożem biologicznym (o wysokiej odporności na wahania dostawy ścieków),
  • z osadem czynnym (zapewnia równomierne oczyszczanie).

Proces oczyszczania ścieków obejmuje etap mechaniczny i biologiczny. Oczyszczanie mechaniczne polega na oddzieleniu zanieczyszczeń: ciał stałych i zawiesin, w procesie ich opadania i wypływania, natomiast etap biologiczny to rozkład zanieczyszczeń w procesach utleniania biologicznego. Nasza firma oferuje kompleksowe wykonanie kanalizacji w postaci przydomowej oczyszczalni ścieków, optymalnie dostosowanej do warunków terenu, która pozwoli Państwu znacząco zmniejszyć koszty eksploatacji nieruchomości.