Jakie formalności należy spełnić, aby móc zbudować studnię głębinową?

Ze względu na rosnącą świadomość ekologiczną oraz poszukiwanie alternatywnych źródeł wody, coraz więcej osób decyduje się na budowę studni głębinowej na swojej działce lub w pobliżu domu. Studnia głębinowa to doskonałe rozwiązanie zarówno dla osób posiadających własne gospodarstwo, jak i dla tych, którzy chcieliby uniezależnić się od sieci wodociągowej. Budowa studni głębinowej wiąże się jednak z koniecznością spełnienia szeregu formalności, które omówimy poniżej.

Zgłoszenie budowy studni

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, przed przystąpieniem do budowy studni głębinowej jest zgłoszenie takiego zamiaru do odpowiedniego organu. W tym przypadku jest to Starosta właściwy ze względu na miejsce planowanej inwestycji. Zgłoszenie to powinno zawierać dane dotyczące inwestora, lokalizacji planowanej budowy, a także informacje o studni, takie jak jej rodzaj, głębokość oraz sposób jej wykonania. W przypadku niektórych inwestycji może być wymagane uzyskanie zgody sąsiadów na realizację przedsięwzięcia.

Opinie geologiczne i hydrogeologiczne

Drugim etapem w procesie budowy studni głębinowej jest uzyskanie opinii geologicznej oraz hydrogeologicznej. Opinia geologiczna jest niezbędna do określenia warunków gruntowych, na których ma stanąć studnia, a także do określenia głębokości występowania wód gruntowych. Opinia hydrogeologiczna natomiast pozwala na ocenę jakości wód gruntowych oraz ich przydatności do celów gospodarczych czy spożycia.

W przypadku wykonania studni o głębokości powyżej 30 metrów, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać pozwolenie na wykonanie odwiertu od właściwego organu, czyli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wybór firmy wykonującej odwiert

Wykonanie studni głębinowej wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia, dlatego warto zainwestować w usługi profesjonalnej firmy świadczącej tego rodzaju usługi. Warto sprawdzić referencje takiej firmy oraz zapoznać się z jej portfolio, aby mieć pewność, że wybrany wykonawca spełni oczekiwania inwestora.