Zastosowanie studni depresyjnych w odwodnieniach terenu

Odwodnienie terenu jest niezbędne w sytuacjach, w których zbyt wysoki poziom wód utrudnia lub uniemożliwia właściwe wykonanie prac budowlanych. Czasami wynika to z konieczności stworzenia wykopów lub przeprowadzenia jakichś elementów pod powierzchnią gruntu, w innych przypadkach duże zasoby podziemnych wód mogą stanowić niebezpieczeństwo, czyniąc konstrukcję niewystarczająco pewną oraz stabilną lub zbyt podatną za zalanie. Bardzo ważne jest również podczas głębokich wykopów, gdy woda stoi na drodze inwestycji lub stanowi dla niej zagrożenie. Jednym z najczęściej wybieranych sposobów na odwodnienie terenu jest wykorzystanie studni depresyjnych. Pozwala on na skuteczne odprowadzenie nadmiaru podziemnych wód, umożliwiając bezpieczne kontynuowanie lub nawet rozpoczęcie robót budowlanych. 

W jaki sposób działają studnie depresyjne? 

Studnie depresyjne powstają w formie wąskich odwiertów sięgających podziemnych wód. Często muszą być wykonywane bardzo dużych głębokościach. Tworzy się je za pomocą odpowiednich wiertnic, a następnie wyposaża w pompy głębinowe, których zadaniem jest odprowadzenie wody i w efekcie obniżenie jej poziomu na danych terenie. Urządzenia te muszą być wielostopniowe, niezatapialne i odpowiednio skuteczne, aby były w stanie efektywnie wypełnić powierzone im zadanie. Odprowadzanie wody z podziemnych złóż sprawia, że powstaje tak zwany lej depresyjny. Gdy odpowiednia jej ilość zostanie wypompowana, tak by nie stała już na przeszkodzie we właściwym wykonaniu robót budowlanych, praca studni zostanie zakończona. 

Choć nic nie stoi na przeszkodzie, by stosować studnie depresyjne pojedynczo, stosunkowo często wykorzystuje się je w formie systemów połączonych ze sobą odwiertów, które wspólnie odwadniają dany teren. Umożliwia to znacznie szybsze obniżenie poziomu wód, więc jeśli pozwalają na to warunki, sposobność ta jest chętnie wykorzystywana przez fachowców. Zasadność jej użycia zależy przede wszystkim od ilości wody, którą trzeba odpompować, a także specyfiki konkretnej inwestycji budowlanej, możliwego do wykorzystania czasu, zasobów oraz posiadanych narzędzi.